Джеффрі Лайкер «Дао Toyota: 14 принципів менеджменту провідної компанії світу». Короткий зміст

Зміст

Успіх, якого досягла фірма «Toyota», протягом вже декількох десятків років є причиною непідробного інтересу бізнесменів та менеджерів всіх країн світу. Якість автомобілів «Toyota» стала прикладом, на який рівняються лідери світового автопрому, унаслідок чого всі, хто бажає підвищити якість своїх товарів і послуг, в якийсь момент часу починають знайомитися з досвідом даної компанії.

У книзі «Дао Toyota: 14 принципів менеджменту провідної компанії світу» Джеффрі Лайкер посвячує читачів в коріння успіху марки «Toyota», проводячи аналіз бізнес-філософії цієї корпорації, що складається з відкритих ним 14 основних принципів менеджменту. Фундамент дао компанії «Toyota» полягає в неповторному підході до співробітників, який включає в себе виховання, навчання і розвиток.

Книга буде цікава керівникам, підприємцям, а також викладачам економічних Вузів і їх студентам.

Про Джеффрі Лайкера

Джеффрі Лайкер – автор книгиДжеффри Лайкер є професором промислового та операційного інжинірингу в Університеті Мічигану, лауреатом більше десятка премій «Сінго» в області досконалості досліджень, президентом консалтингової компанії «Liker Lean Advisors» та керівником компанії «Optiprise Inc.», членом Залу слави Асоціації промислового досконалості, автором декількох десятків статей і восьми книг на тему здобутку і підвищення якості та ефективності організацій. Клієнтами Лайкера є такі компанії як «Fujitsu Technical Services», «Harley Davidson», «Caterpillar», «Hertz» та інші.

Для отримання більш детальної інформації ви можете відвідати сайт автора «Optiprise.com».

Книга складається з передмови, вступу, трьох великих частин, розбитих на розділи і глави, та списків використаної та рекомендованої літератури.

Нижче ми пропонуємо вам ознайомитися з короткою характеристикою кожного з принципів менеджменту компанії «Toyota», розглянутих у книзі Джеффрі Лайкером. Але майте на увазі, що опис принципів починається тільки з другої частини. З першої ж ви дізнаєтеся безліч цікавих і, безсумнівно, важливих фактів з історії корпорації «Toyota», а з третьої – про те, як застосовувати дао «Toyota» в своїй власній організації.

Принцип 1. Приймай короткострокові рішення з урахуванням довгострокової перспективи, навіть якщо це завдає шкоди короткостроковим фінансовим цілям

До постановки цілей потрібно підходити системно і стратегічно. Необхідно усвідомити своє місце в історії організації і прагнути вивести її на рівень вище, удосконалюючи і перебудовуючи її, досягаючи основної мети, більш важливою, ніж отримання прибутку.

Принцип 2. Процес у вигляді безперервного потоку сприяє виявленню проблем

Технологічний процес потрібно перебудувати таким чином, щоб сформувався безперервний потік, що гарантує додавання цінності. Повинен також бути налагоджений зв’язок між людьми і процесами, що сприяє моментальному виявленню будь-яких проблем. Все це повинно стати частиною культури організації.

Принцип 3. Використовуй систему витягування, щоб уникнути перевиробництва

Важливо робити так, щоб приймаючий вашу роботу внутрішній споживач отримав необхідне для себе в необхідній кількості і в необхідний час. Запас продукції необхідно поповнювати, керуючись мірою його споживання. Незавершене виробництво повинне бути зведене до мінімуму, як і складування запасів.

Принцип 4. Розподіляй обсяг робіт рівномірно: працюй як черепаха, а не як заєць

Однією з умов успіху бережливого виробництва є усунення втрат. Двома іншими умовами є усунення перевантаження обладнання і працівників і нормалізація нерівномірності виробничого графіка. Навантаження повинне розподілятися рівномірно по всіх напрямках.

Принцип 5. Зроби зупинку виробництва з метою вирішення проблем частиною виробничої культури, якщо того вимагає якість

Цінність вашої пропозиції визначається якістю і її підвищення та забезпечення слід домагатися будь-якими доступними методами. Розробляйте обладнання, здатне самостійно виявляти проблеми і припиняти роботу при їх виявленні. Піклуйтеся про те, щоб у вашій організації була система підтримки, яка буде готова оперативно вирішувати проблеми.

Принцип 6. Стандартні завдання – основа безперервного вдосконалення і делегування повноважень співробітникам

Застосовуйте такі методи роботи, які є стабільними і які можна відтворити – це дозволить вам передбачати результат роботи і підвищувати її злагодженість, а випуск продукції зробити рівномірним. Це і є основою потоку і витягування. Накопичені про процесі роботи знання важливо фіксувати, а найбільш ефективні – стандартизувати. У підсумку стане можливим передавати досвід від співробітника до співробітника.

Принцип 7. Використовуй візуальний контроль, щоб жодна проблема не залишилася непоміченою

Важливо застосовувати прості візуальні засоби для допомоги співробітникам у швидкому визначенні прямування або відхилення від стандарту. Якщо монітор комп’ютера відволікає співробітника від робочої зони, то його краще не використовувати. Обсяг звітів добре було б скоротити до одного аркуша, причому не важливо, яка значимість цих звітів.

Принцип 8. Використовуй тільки надійну, випробувану технологію

Призначення технологій – це допомога людям, а не їх заміна. Набагато доцільніше використовувати перевірену технологію замість неперевіреної інновації. Будь-яка нова технологія повинна проходити перевірку в реальних умовах. Технологія, що йде врозріз з культурою організації, повинна бути скасована або змінена.

Принцип 9. Виховуй лідерів, які досконало знають свою справу, сповідують філософію компанії і можуть навчити цьому інших

Замість покупки лідерів поза межами компанії набагато краще виховувати своїх. Завданням лідера є не тільки виконання поставлених завдань і володіння навичками комунікації, але і сповідування корпоративної філософії зразкового ставлення до справи. Повсякденні функції повинні бути освоєні лідером на вищому рівні.

Принцип 10. Виховуй непересічних людей і формуй команди, які сповідують філософію компанії

Прагніть до створення стабільної та сильної виробничої культури, яка буде триматися на довговічних ціннісних орієнтаціях і переконаннях, поділюваних і прийнятих усіма. Виховуйте видатних людей і команди так, щоб вони діяли, відповідно до корпоративної філософії. Співробітники повинні працювати в команді для досягнення спільної мети.

Принцип 11. Поважай своїх партнерів і постачальників, став перед ними складні завдання і допомагай їм самовдосконалюватися

Кожен партнер і постачальник повинен відчувати, що ви його поважаєте. Намагайтеся ставитися до них, як до рівноправних партнерів, і створюйте для них такі умови, які будуть стимулювати їх розвиток та зростання. Також необхідно ставити перед ними складні завдання і надавати допомогу в рішенні.

Принцип 12. Щоб розібратися в ситуації, треба побачити все своїми очима

У процесі розв’язання проблем і вдосконалення процесів ви повинні на власні очі побачити те, що відбувається, і переконатися у всьому самі, щоб не будувати теорії, грунтуючись на інформації сторонніх джерел. В основі всіх міркувань повинна знаходитися та інформація, яка перевірена вами самими.

Принцип 13. Приймай рішення, не поспішаючи, на основі консенсусу, зваживши всі можливі варіанти; впроваджуючи його, не барися

До тих пір поки не зважені всі альтернативи, не повинно бути прийнято жодного однозначного рішення, та коли рішення прийнято, необхідно діяти обережно, але без зволікань. Вдавайтеся до процесу спільного обговорення проблем і рішень, в якому беруть участь всі, і який дозволити розглянути всі ідеї і прийти до єдиної думки. Незважаючи на те, що цей процес може бути тривалим, він є дуже ефективним.

Принцип 14. Станьте навчальною структурою за рахунок невпинного самоаналізу і безперервного вдосконалення

У моменти стабілізації процесу потрібно моментально застосовувати інструменти вдосконалення для виявлення причин непродуктивної роботи. Потрібно створити такий процес, який практично не буде вимагати запасів, що дозволить визначити втрати ресурсів і часу. Коли головні етапи роботи пройдені і процес закінчено, потрібно провести аналіз недоліків і розробити заходи, попереджуючі повторне вчинення помилок.

Короткий висновок

У своїй роботі ви можете використовувати лише деякі принципи дао «Toyota», завдяки чому зможете на деякий період часу підвищити ефективність діяльності компанії, проте такі результати будуть короткочасними. Але якщо ви будете дотримуватися всі розглянуті принципи, то неодмінно досягнете серйозних конкурентних переваг і, як наслідок, величезного успіху.

Оцініть статтю
Додати коментар