Кращі книги по психології емоцій

У психології є теми, надзвичайно популярні не тільки серед науковців, але й у широкому колі людей. Емоції — одна з таких тем. У кожного з нас постійно виникають якісь емоції: ми радіємо і сумуємо, боїмося і дивуємося, сердимося і відчуваємо огиду або залишаємося байдужими до подій. Хтось дуже емоційний, а хтось стриманий, та все ж переживання емоцій — невід’ємна властивість будь-якої людини. Психологи-дослідники в представлених нижче книгах відповідають на питання про емоційне життя людей і тварин, про роль емоцій, про секрети емоційної саморегуляції і багато чого іншого.

  • Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь. СПб.: Питер, 2011

Автор цієї книги, Пол Екман, — культова фігура у світі психології, відомий фахівець з невербальної поведінки та емоцій. Ще в 60-х роках він відправився вивчати вираження емоцій і здатність до їх розпізнавання у тубільців племені форе в Новій Гвінеї. Результатом став несподіваний для вчених-антропологів того часу факт: гвінейці, які жили абсолютно ізольовано від цивілізації та інших племен, нічим не відрізнялися від американців в здатності розпізнавати емоції і виражати їх. Потім експерименти Екмана були відтворені у багатьох країнах світу та в інших племенах і підтвердили точку зору Ч. Дарвіна про універсальність мімічного вираження емоцій.

У своїй чудовій книзі Пол Екман в дуже живий, доступній формі розповідає про результати багаторічних досліджень емоцій, про створений ним у співавторстві з У. В. Фризеном унікального інструменту для об’єктивного вимірювання рухів особи — «Системи кодування рухів обличчя» (FACS), що отримала світову популярність.

Якщо вам цікаво знати, скільки виразів можуть надавати своєму обличчю люди, чи може людина «брехати обличчам», як можна точно розпізнати гнів, сум, здивування, страх, відразу, презирство і задоволення у себе та інших людей, як емоції керують нашою поведінкою, прочитайте цю книгу. В ній є відповіді на багато інших питань, корисні в повсякденному житті, наприклад: як використовувати інформацію, яку ми можемо витягти з важковловимих виразів обличчя співрозмовника, на роботі і в особистих стосунках, чому так непросто змінити те, що змушує нас відчувати емоції, і як ми все-таки можемо спробувати навчитися керувати своїми емоціями.

Екман пропонує розвивати те, що він називає уважністю, котра дозволяє дізнаватися зародження емоцій перш, ніж вони стануть неконтрольованими, і призводить вправи для підвищення обізнаності про фізичні відчуття, які ми відчуваємо при кожній з емоцій.

Я вважаю цю книгу Екмана прекрасним зразком науково-популярної літератури, яка в рівній мірі цікава і корисна й психологові-дослідникові, і практику, і неспеціалісту в області психології.

  • Изард К. Э. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2011

«Психологія емоцій» — розширена версія книги «Емоції людини» 1978 року, за якою вчилося не одне покоління психологів. У своїй оновленій роботі  Ізард узагальнив безліч сучасних і ставших класичними теоретичних концепцій і емпіричних даних і розглянув важливі для розуміння емоцій проблеми: їх походження, функції та характеристики, зв’язок емоцій з когнітивними процесами і свідомістю, мотиваційною сферою і фізіологією людини.

К. Е. Ізард відомий як автор теорії диференціальних емоцій, в основі якої лежать 5 ключових тез: 1) десять фундаментальних емоцій утворюють основну мотиваційну систему людського існування; 2) за кожною фундаментальної емоцією стоїть унікальна мотивація, і кожна з них передбачає специфічну форму переживання; 3) різні фундаментальні емоції по-різному впливають на когнітивну сферу поведінки; 4) емоційні процеси взаємодіють з мотивами, гомеостатичними, перцептивними, когнітивними і моторними процесами і впливають на них; 5) вірний і зворотний вплив зазначених процесів на емоції. Ці ключові тези послідовно і детально розкриваються в книжці з опорою на еволюційну теорію і функціональний підхід до вивчення емоцій.

«Психологія емоцій» побудована як добротний підручник, в якому можна знайти та аналітичний огляд існуючих теорій і концепцій емоцій з відповідними посиланнями на джерела, і таблиці з кількісними результатами досліджень, і глосарій зі списком додаткової літератури в кінці кожного розділу.

У той же час, якщо у вас склалося враження, що це нудна навчальна книга, адресована виключно фахівцям, ви помиляєтеся. У ній, поряд з науковими даними, наводиться безліч фотографій і цікавих прикладів з життя людей, що ілюструють теоретичні положення, розкривається сутність емоцій інтересу, радості, гніву, печалі, провини, сорому, страху, сорому, любові і багатьох інших, а також обговорюються практичні питання ролі емоцій у нашому житті.

  • Дарвин Ч., Экман П. О выражении эмоций у человека и животных. 4-е изд. СПб., 2013

У ХХІ столітті інтенсивно розвивається еволюційна психологія — напрямок, що виник на стику антропології, етології (науки про поведінку тварин і людей), психології і генетики. Еволюційна психологія шукає відповіді на питання про психологічні особливості людини як представника свого біологічного виду. При цьому закономірно вчені звертаються до матеріалів вивчення поведінки і психіки тварин. Книгу Чарльза Дарвіна «Про вираження емоцій у людини і тварин» можна сміливо назвати однією з перших цеглин в будівлі еволюційної психології. Згодом багато її положень були підтверджені сучасною наукою, інші визнані помилковими, треті продовжують бути предметом дискусій.

Дарвін приділив пильну увагу і детальному опису вираження емоцій (у кішок, собак, коней та ін), і фундаментальним питанням про вродженість або усвоєність емоційної експресії. Також він запропонував три принципа у знаходженні відповіді на запитання, чому конкретні вирази виникають для конкретних емоцій: 1) «корисних звичок» — доцільності та функціональності емоційного вираження для наших предків у далекому минулому, 2) «антитези» — відбору виразів, що найбільш відрізняються від виразів протилежних емоцій, 3) «прямої дії нервової системи», найменш опрацьованої Дарвіном і описаної дуже неясно для сучасних дослідників.

Це вже четверте видання книги з чудовими коментарями Пола Екмана, великого фахівця в області психології емоцій і невербальної поведінки, який в своїх працях довів затвердження Чарльза Дарвіна про універсальність особового вираження емоцій. Книга забезпечена оригінальними фотографіями і малюнками, опублікованими ще в першому її виданні за життя автора.

  • Эванс Д. Эмоции. Очень краткое введение. М.: Астрель; АСТ, 2008

Ця книга не дуже традиційна, її автор — людина широких і, здається, зовсім різноспрямованих інтересів: науковий співробітник лабораторії еволюційної робототехніки, колишній аспірант філософського відділення лондонського Королівського коледжу, керівник проекту в області розвитку емоцій, кінорежисер і психотерапевт. Однак саме таке охоплення дозволило Евансу поміркувати про емоції простою, доступною кожному читачеві мовою і в той же час підійти до цього завдання синтетично. У книзі коротко висвітлюються і філософські, і крос-культурні, та еволюційні аспекти вивчення емоцій. Якщо ви хочете за годину читання скласти приблизне уявлення про основні напрями дослідження емоцій, дізнатися про практичні способи управління емоційними станами (від психотерапевтичних технік до різних шляхів сенсорної стимуляції) і головні емпіричні дані в цій області, то ця книга для вас.

Досвідчений читач може знайти для себе щось нове. Книга включає обговорення проблеми, над якою з початку 90-х років ХХ століття розмірковують кібернетики, а саме можливості створення роботів, здатних відчувати. Для відповіді на питання про таку можливість Еванс розглядає нейробіологічний, біхевіористський і функціональний підходи до вивчення емоцій, наводить приклади досліджень взаємодії людей і роботів, запрограмованих на вираження емоцій радості, розпачу, подиву. Особливу увагу приділено обговоренню переваг емоційних роботів і їх потенціалу в медицині, виробництві, бізнесі, науці й освіті. Ділан Еванс з наукової точки зору розмірковує на теми, улюблені фантастами та кінорежисерами: чи зможе робот розвивати в собі емоції, переживати їх, як людина, володіти свідомістю. І він звертається до відомих у філософії свідомості  експериментів Дж. Серла «китайська кімната» і Д. Чалмерса «зомбі».

Варто також сказати, що чарівність книзі надає використання зразків класичного живопису і літератури та прикладів із сучасної фантастики в якості ілюстрацій до тексту.

  • Симонов П. В. Эмоциональный мозг. Физиология. Нейроанатомия. Психология эмоций. М.: Наука, 1981

Книга Павла Васильовича Симонова — доктора біологічних наук, директора Інституту вищої нервової діяльності та нейрофізіології РАН — давно стала класичною працею для психологів і біологів. У ній з опорою на багаторічні експериментальні дослідження викладена авторська потребово-інформаційна теорія емоцій. З допомогою цієї теорії робиться спроба пояснити природу емоцій людини і вищих тварин як спосіб компенсації недостатності інформації і результат неузгодженості між актуальною потребою і можливістю її задоволення в поточній ситуації. Якщо інформації достатньо, то емоції не виникають, а поведінка носить звичний, завчений характер.

Як видно з назви книги, монографія носить міждисциплінарний характер: в ній розглядаються нейрофізіологічні, нейроанатомічні і психологічні аспекти дослідження емоцій. Це фундаментальна праця, що підкорює не тільки глибоким і багаторівневим аналізом проблеми — від фізіологічного зв’язку емоцій з серцевою, мозковою, перцептивною та ін. діяльністю до питань співвідношення усвідомлюваного й неусвідомлюваного в психіці та детермінізму і свободи вибору. Викликає повагу чесність автора, який в одному з перших розділів приводить критичні зауваження на адресу інформаційної теорії емоцій і робить детальний їх аналіз, в тому числі у порівнянні з біологічною теорією емоцій П. К. Анохіна.

Безумовно, ця книга корисна для прочитання фахівцям, але також може зацікавити широке коло читачів.

Оцініть статтю
Додати коментар

ten − 6 =