MBA за спеціалізацією «Інформаційні технології»

Спеціалізація MBA інформаційні технології охоплює область знань керуючого персоналу щодо керівництва підприємством, робочими кадрами, а також розробкою стратегій, проектуванням і прогнозуванням допомогою використання для цього IT-техніки, ресурсів та інструментів.

MBA за спеціалізацією «Інформаційні технології»

Цілі та завдання навчання в галузі ІТ

Основна мета програми – якісна кваліфікована підготовка керівників, здатних до створення IT-інфраструктури компанії та управління бізнесом з її допомогою швидкого збору та обробки інформації, а потім прийняття на її основі управлінських рішень.

Крім цього, в дану спеціалізацію включається напрямок МВА «Інформаційна безпека», тобто забезпечення керівником збереження інформ-ресурсів підприємства або організації при повній захищеності прав в інформаційній сфері.

До завдань навчання студентів вищою школою бізнес-інформатики включаються:

 • Отримання слухачами спеціальних знань про застосування IT в бізнесі та їх систематизація,
 • Відпрацювання практичних навичок в роботі з різним обладнанням, ПЗ і різними Інформ-ресурсами різнопланового застосування в управлінських цілях,
 • Формування навичок максимально прийнятної інформатизації управлінської діяльності.

В результаті будуть отримані необхідні вміння та навички для можливості генерального керівництва компаніями в сучасних умовах, роботи фахівців інформ-забезпечення в області захисту інформації.

Особливості навчання

Вища освіта в області бізнес-інформатики являє собою спеціалізований курс вищої школи економіки, що включає не тільки вузьку сферу знань за напрямом, але також знайомство з базовим обсягом компетенцій бізнес-адміністрування.

Набір дисциплін

Весь курс ділиться на три основні блоки дисциплін, години за якими даються студентам в прямій послідовності.

Спочатку йдуть предмети, що містять наукові основи менеджменту (загальні, правові питання, теорія економіки, акаунтинг тощо), потім проходить базовий блок з включенням основних профдісциплін Бізнес-Адміністрування (управління кадрами, фінансовий і стратегічний менеджмент, бізнес-етика і ін). В останню чергу вивчаються спецпредмети, в набір яких за курсом МБА Інформаційні технології входять:

 • Інформаційна інфраструктура компанії – знайомить з різними інформаційними технологіями, засобами зв’язку, апаратними засобами і ЗА, а також з організацією їх роботи для налагодженого взаємодії всіх інформаційних потоків компанії,
 • IT-стратегії – вчить будувати стратегічні плани розвитку IT-технологій і управляти ними,
 • Управління портфелем IT – дає основу для відбору та оцінки об’єктів, моделей, інвестицій, пов’язаних з ІТ-активами компанії,
 • Системи інформ-комунікацій – пропонує до ознайомлення і застосування на практиці способи управління мережами інформаційних потоків і каналів їх передачі як всередині підприємства, так і із зовнішніми кореспондентами,
 • Інформаційна безпека – підтримує уміння фахівців у сфері ефективного збереження конфіденційності та цілісності бізнес-інформації при отриманні доступу до неї для конкретного кола користувачів,
 • ІТ-управління проектами – тренує у складанні проектів засобами інформ-технологій, їх відборі і прогнозуванні результатів використання,
 • Маркетинг в IT, закупівлі та продажу – розглядає питання організації маркетингових ходів і продажів за допомогою застосування технологій ІТ,
 • IT-управління в кризових умовах – направляє знання та вміння управлінців на вирішення проблем бізнесу через вміле використання інформаційних ресурсів і технологій.

Крім основного набору предметів, навчання бізнес інформатиці зазвичай доповнюється обов’язковими практикумами і факультативними курсами, пропонованими в навчанні за індивідуальною програмою (за вибором).

Методики і терміни

Оволодіння повним курсом найчастіше проходить за 1,5-2 роки навчання. Однак в скороченому варіанті доступно більш швидке отримання диплома – загальним терміном до 12- ти-15-ти місяців. Крім особливостей навчального плану, на цю величину впливає також обраний формат навчання і стандарти конкретного навчального закладу.

Курс МБА інформаційної безпеки та IT включає традиційні лекційно-семінарські заняття та найсучасніші методики викладання – подання знань та відпрацювання навичок:

 • Майстер-класи від провідних фахівців області,
 • Практикуми та об’єднання для роботи в малі групи
 • Ділові ігри та віртуальний клас,
 • Отримання додаткових знань з електронних джерел.

Вибір навчального закладу для отримання диплома Бізнес-адміністратора в області MBA інформаційні технології буде залежати не тільки від особливостей навчального плану і формату навчання, а також від побажань претендента щодо престижності школи економіки. У цьому відношенні є альтернативний вибір як серед вітчизняних вузів, так і серед зарубіжних шкіл бізнесу.

Оцініть статтю
Додати коментар