MBA за спеціалізацією «Логістика»

MBA логістика вивчає всі питання організації просування товару чи послуги від постачальника до ймовірного споживача: товарообіг, побудову інфраструктури товароруху, а також планування й управління процесом руху різних ресурсів матеріального, інформаційного та іншого характеру.

Спеціалізація логістика

Курс MBA в напрямку логістики покликаний розвинути організаторські здібності і підвищити творчий потенціал фахівців в області управління наявними у підприємства ланцюгами поставок.

При цьому підвищення ефективності підприємницької діяльності буде досягнуто завдяки використанню отриманих у процесі навчання навичок, вмінню систематизації досвіду та додатком на практиці інтегрального інструменту. Грамотний підхід в цьому напрямку зможе не тільки підвищити відсоток продажів, але також вивести компанію на більш високий ступінь конкурентоспроможності.

Вивчення повного курсу логістики MBA буде потрібно колу керівних фахівців:

 • Керівникам підприємств та їх підрозділів,
 • Кадрам в областях інформаційної та складської логістики,
 • Керуючим збутом, постачанням і транспортуванням,
 • Менеджерам, які розпочинають роботу на міжнародному рівні,
 • Управлінцям для відкриття можливостей роботи за кордоном.

Фахівець з логістики в кожній компанії – це майстер управління всіма матеріальними та інформаційними потоками, робота якого подібна до центру гравітації або часовим механізмом, що відповідає за все те, що повинно бути «нормі» і «термін». Без нього порушується сама система кругообігу продукту як всередині компанії, так і за її межами.

Особливості навчання

Змістом спеціалізації «МБА логістика» є як базові, так і спеціалізовані знання про сутність логістики і її функціональних областей в розвитку, що охоплюють виробництво, складування сировини і готової продукції, постачання і збут, транспортні проблеми окремо і їх взаємозв’язку.

Набір дисциплін

Напрямок логістики повного курсу MBA включає проходження 3-х навчальних блоків, перші два з яких входить набір базових предметів – наукових основ менеджменту (теорії економіки, загальних питань менеджменту, правових основ і т. п.) і загальних для всіх спеціалізацій Бізнес-Адміністрування профдисциплин (менеджмент фінансовий і стратегічний, бізнес-етика, управління кадрами, IT-ресурси та ін).

Третій блок знань дається для поглибленого вивчення особливостей діяльності управлінців у галузі логістики. Він об’єднує наступні дисципліни:

 • Економ-основа логістики – досліджує економічні відносини напряму і базується на теорії загальної економічної рівноваги,
 • Стратегічна логістика – знайомить з існуючими логістичними стратегіями і вчить вибору необхідної стратегії для конкретної продукції доставки,
 • Операційна логістика – визначає операційні терміни у застосуванні їх до вивчення теоретичних питань логістики, такі як логістична операція, функція, сервіс і цикл, а також дає уявлення про можливі операції управління логістичними потоками,
 • Виробнича логістика – стосується управління кругообігом потоками продукції та інформації всередині підприємства,
 • Митна справа – готує до грамотної організації переміщень товарів в обох напрямках через кордон, пов’язаної з мінімізацією витрат на відправку експорту та приймання імпорту,
 • Складська логістика  – вирішує питання обробки вантажів на складі, в які входять процедури приймання і відвантаження, обробки і зберігання,
 • Управління транспортними потоками – вивчає систему доставок компанії, зв’язку постачальників і споживачів, шляхи сполучення і види транспортних засобів,
 • Електронна комерція – дає навички користувача і постачальника електронних закупівель, а також використання електронних ресурсів в ланцюгах поставок,
 • Логістика запасів – надає варіанти визначення обсягів закупівлі та виробництва, а також рішень розміщення запасів,
 • Управління ризиками щодо логістики – підковує в питанні обережності і ризику логістичних операцій з одночасною підготовкою альтернативних шляхів у разі невдачі операції.

Часто навчальні плани різних навчальних закладів за напрямом MBA логістика ділять блок спеціальних дисциплін на основну групу і предмети за вибором, а також дають деякі з предметів у вигляді практикумів. Для уточнення цього набору слід звертатися в конкретну навчальну організацію.

Методики і терміни

Спеціалізація логістика – повний курс MBA може бути пройдений за період до 28-ми місяців (2 роки 4 міс.), а скорочений блок займає всього 12-15 місяців, залежно від навчальних планів закладу — обраних дисциплін і форм навчання. При цьому вам можуть бути запропоновані різні методи засвоєння знань:

 • Вузівський стандарт – семінари та лекції,
 • Електронні ресурси у всіх їх застосуваннях:
 • Онлайн-консультування,
 • Електронні джерела інформації,
 • Віртуальне моделювання.
 • Майстер-класи та практикуми на базі діючих підприємств,
 • Робота в бізнес-лабораторіях з реальними контрактами,
 • Гостьові лекції від провідних викладачів престижних вузів,
 • Стажування на підприємствах партнерів у зарубіжних країнах.

Навчальні заклади, що мають можливість прийому абітурієнтів за напрямом МБА Логістика, розміщені в рамках багатьох престижних економ-шкіл більшості країн світу. Кожна з них може запропонувати до вашого вибору як повний, так і скорочений курс навчання.

Оцініть статтю
Додати коментар

eight + seven =