MBA за спеціалізацією «Страхування»

Спеціалізація MBA «Страхування» охоплює всі знання та вміння, необхідні для ефективного ведення страхового бізнесу, страхування ризиків та управління компаніями – як страхують, так і застрахованими. Вона поєднує в собі загальні можливості керівництва зі спеціальними навичками в напрямку просування компанії на страховому ринку шляхом застосування професійних способів і методик.

MBA за спеціалізацією «Страхування»

Методики та цілі навчання у сфері страхування

Сфера страхування на даний момент є швидкозростаючою і тому особливо перспективною в Україні, а також однією з найприбутковіших у всьому світовому бізнесі. Спеціалізація МБА страхування надає студентам багаж знань в цій області, необхідних власникам і керуючим страхових компаній, керівникам відділів страхування і кожному, кому необхідно знання страхувальних процесів нарівні з уміннями грамотного управління.

Перед курсом ставляться такі основні цілі для навчання:

 • Підготовка менеджерів для професійної роботи на страховому ринку,
 • Формування у керуючого персоналу стратегічного мислення і здібностей до прогнозування в процесі управління страховим бізнесом,
 • Поглиблення і розширення знань страхових агентів для можливості переходу в керуючу ланку,
 • Розвиток компетенцій, які дозволять керівникам вирішувати питання бізнесу в сфері страхування за допомогою планування і модернізації керуючих процесів.

Отримання знань по курсу буде потрібно і корисно керівникам різного рівня – власникам великих компаній і завідувачам регіональних підрозділів, менеджерам середньої ланки, начальникам відділів і рядовим агентам, які прагнуть до підвищення професійного рівня і кар’єрного руху.

Особливості навчання

Програма навчання Бізнес-Адміністрування в галузі страхування включає вивчення повного комплекту фундаментальних дисциплін MBA, доповнених знанням всіх напрямів управління страхуванням при використанні сучасних методик і технологій.

Набір дисциплін

Предмети, що включені в стандартний набір навчальних планів курсу, зазвичай діляться на три блоки, перші два з яких аналогічні іншим спеціалізаціями MBA – наукові основи Business Administration у вигляді теоретичних основ економіки, права та менеджменту, а також управлінські профпредмети, такі як керівництво роботою кадрів, використання інформаційних-технологій, стратегічний та операційний менеджмент і інші.

Третій блок об’єднує спецпредмети за напрямом MBA страхування, що дають теоретичні знання і практичні вміння в наступних областях:

 • Історія страхування – знайомить з походженням страхувальної діяльності та її організацією в різні часові відрізки,
  Теорія страхування – вивчає існуючі теорії страхової справи, що включають термінологію і класифікацію цієї області,
 • Організація страхового бізнесу – пропонує до ознайомлення та використання методики створення страхової компанії та всіх видів її діяльності,
 • Страховий маркетинг – вчить організовувати взаємодію страховика і його клієнтів з урахуванням інтересів і потреб того й іншого,
 • Страхове право – дає детальну інформацію про всі особливості законодавства та правові норми щодо страхування,
 • Облікова діяльність у страховому агентстві – регулює фінансову діяльність та бухгалтерський облік,
 • Контроль і аудит страхової діяльності – тренує виконувати оцінку і контроль виконання бізнес-процесів,
 • Страхування в міжнародній галузі – надає відомості для роботи у сфері міжнародних економічних відносин,
 • Перестрахування – допомагає освоїти основи ведення економічних відносин, що з’являються між страховими організаціями щодо страхувальника.

На додаток до основного набору предметів в навчальний план спеціалізації можуть включатися дисципліни За вибором і різні практикуми, що тренують в застосуванні отриманих знань. Ці особливості визначаються конкретним навчальним закладом, що пропонує курс навчання.

Методики і терміни

Повний курс МБА страхування освоюється за 2-2, 5 роки з урахуванням всіх додаткових годин і проходження підсумкової атестації. Однак цей час може бути значно зменшено при виборі скороченого навчального плану. Також час навчання може різнитися при різних форматах-очному, вечірньому, заочному або ін.

Методи навчання за напрямком підбираються як традиційні, так і з використанням сучасних технологій:

 • Лекції та семінари,
 • Бізнес-гра і робота в малих групах,
 • Case-study і Он-лайн консультації,
 • Використання електронних бібліотек,
 • Майстер-класи,
 • Відеоуроки.

Спеціалізація MBA страхування – це порівняно молодий напрямок, відкритий на даний момент для претендентів як у вітчизняних, так і в зарубіжних університетах.

Оцініть статтю
Додати коментар