Розвиток креативності

Креативність — це здатність до сприйняття і створення принципово нових ідей, що відхиляються від традиційних або прийнятих схем мислення. Важливо відзначити, що креативність людини – це неоднорідна властивість, що має кілька характеристик. Найпоширенішими є характеристики, виділені знаменитим американським психологом Джоєм Полом Гілфордом (Joy Paul Guilford) ще 60-ті роки минулого століття.
Цих характеристик всього чотири:

 • Продуктивність
 • Гнучкість
 • Оригінальність
 • Вміння вирішувати складні завдання

І про те, як розвивати ці характеристики, ви дізнаєтеся нижче:

Розвиток чотирьох якостей креативності за Гілфордом

1. Продуктивність

Поняття «продуктивність» походить від англійського слова «productivity». Спочатку воно застосовувалося сільськогосподарської та тваринницької діяльності з метою виявлення найбільш плідних і даючих потомство екземплярів. По мірі розвитку промисловості цей термін став застосовуватися у виробництві. У теперішній же час термін «продуктивність» використовується для оцінки творчого потенціалу людини, будучи відображенням її здатності до виробництва об’єктів творчості.

Крім того, представлене поняття застосовується і в сфері особистісного зростання. Тут його можна охарактеризувати наступним чином:

Продуктивність є здатністю людини до створення певної кількості чого-небудь або вчинення певного обсягу дій за конкретний проміжок часу.

Зазвичай продуктивність вимірюється в чисельно-кількісних термінах, однак нерідкі випадки, коли їй може надаватися емоційна оцінка.

Також варто відзначити, що продуктивність не є природженою властивістю особистості, а здобувається, а значить, її можна назвати навиком, який можна розвивати і покращувати. Причому, якщо людина продуктивна, то це буде проявлятися у всій її діяльності.

Висока продуктивність – це основа високих результатів, досягаючи яких людина отримує задоволення і радість від того, чим вона займається.

2. Гнучкість мислення

Гнучкістю мислення називають здатність людини знаходити нові рішення і вміння ефективно використовувати наявний вихідний матеріал, а також швидко змінювати своє мислення і поведінку, в залежності від ситуації.

Гнучкість мислення говорить про те, що людина може бачити будь-яку конкретну ситуацію в процесі розвитку й прогнозувати її ймовірний вихід. Завдяки гнучкості мислення людина має можливість максимально швидко знаходити вихід зі складних положень і правильні рішення важких завдань, а також усувати внутрішньоособистісні конфлікти. Людина, що володіє такою якістю, вміє об’єктивно мислити і адекватно сприймати те, що відбувається навколо.

Особливою важливістю гнучкість мислення є для творчих людей, бо дозволяє їм постійно черпати нові ідеї. Якщо ж говорити про наукову діяльність та в процесі навчання, то обговорювана нами якість робить їх в рази ефективніше. Те ж стосується і бізнесу: якщо людина не володіє здатністю мислити швидко і гнучко, то й успіх малоймовірний. А укупі з такими якостями, як дипломатичність і зговірливість, гнучкий розум дозволяє уникати будь-якої конфронтації, конфліктних ситуацій, а також вирішувати спори і грамотно вести переговори.

3. Оригінальність мислення

Оригінальність мислення являє собою здатність людини до висунення нових, незвичайних і несподіваних ідей, які суттєво відрізняються від вже відомих, тривіальних, загальноприйнятих.

Оригінальність мислення може виявлятися в діяльності, спілкуванні, взаємодії з іншими людьми. Величезна кількість фахівців вважають оригінальність однією з основних особливостей творчих людей.

Важливо сказати і про те, що оригінальність мислення дозволяє не тільки генерувати нові ідеї або створювати цікаві проекти, але також і розробляти і розвивати вже існуючі. А це, в свою чергу, надає неоціненну допомогу і підтримку людині як у творчості, так і в науковій, освітній, технічній, підприємницькій і будь-якої іншої діяльності.

Але не слід забувати і про те, що оригінальність мислення досить часто пов’язана з критичною оцінкою нових ідей оточуючими. Часто можна спостерігати такі ситуації, коли оригінальні ідеї «в багнети» сприймаються іншими людьми. Тому, людина, яка володіє оригінальним мисленням, повинна розвивати і інші якості своєї особистості, такі як вміння переконувати та аргументувати свою точку зору, протистояти стресам та тиску з боку, неконфліктність, комунікабельність і т. д.

4. Навичка вирішення складних проблем

Під умінням вирішувати складні проблеми слід розуміти особливий навик, що включає в себе дві складові – аналітичну та практичну. Аналітична складова відповідає за аналіз виниклої проблеми, її оцінку, розробку можливих варіантів її вирішення. А практична складова відповідає за, власне, втілення рішення в життя, перехід від теорії до практики.

Характер ж рішення будь-якої проблеми завжди знаходиться в залежності від особливостей кожної окремо взятої ситуації. Але найбільш важливо спочатку зібрати інформацію про актуальну проблему, і лише після цього, вже володіючи фактичними знаннями, приступати безпосередньо до рішення. В окремих випадках, яких, до речі помітити, в даний час стає все більше і більше, саме відповідне рішення може бути знайдено тільки при творчому підході.

Уміння вирішувати складні проблеми володіє унікальною властивістю – враховуючи те, що це навичка, її можна всіляко розвивати і культивувати. Причому, чим складніше завдання людина ставить перед собою, тим більшим потенціалом в плані вирішення проблем вона починає володіти.

Навичка вирішення проблем, як і інші, розглянуті нами вище, дуже важлива для людини в її повсякденному житті, бо проблеми систематично виникають в абсолютно будь-якій сфері життєдіяльності: творчості, науці, бізнесі, соціальній, технічній роботі і т. д.

Ми дозволимо собі повторитися, і нагадаємо, що продуктивність, гнучкість та оригінальність мислення, а також навичка вирішення складних проблем піддаються розвитку. Відповідно, кожна людина, що прагне до підвищення своєї особистої продуктивності та ефективності і розвитку своїх особистісних якостей, у тому числі і творчого потенціалу, може докласти зусиль, щоб вищеназвані якості розвинути.

Нижче ми пропонуємо вашій увазі ознайомитися з низкою рекомендацій та списку кількох дієвих ігор, спрямованих на розвиток кожного з розглянутих нами якостей.

Рекомендації  для розвитку якостей креативності

Для більш зручного сприйняття матеріалу ми розділимо список рекомендацій та ігор на блоки.

Рекомендації щодо розвитку продуктивності

Підвищити свою продуктивність можна, додержуючи наступних рекомендацій:

 • Ставте чіткі цілі
 • Постійно відстежуйте результати своїх дій
 • Ведіть свою діяльність в належним чином організованому просторі
 • Вміло розпоряджайтеся своїм часом
 • Спочатку завжди робіть важливі справи
 • Пам’ятайте про те, що 20% дій дають 80% результатів, і навпаки
 • Заповнюйте вільний час корисною діяльністю
 • Займайтеся плануванням
 • Підвищуйте свої професійні навички
 • Приділяйте достатньо уваги відпочинку

До ігор на підвищення продуктивності праці можна віднести такі як «Мафія» (словесна рольова гра), «Покер» (знаменита карткова гра), «Монополія» (одна з найбільш популярних економічних ігор) та інші.

Рекомендації з розвитку гнучкості мислення

Зробити своє мислення більш гнучким вам допоможуть наступні поради:

 • Відмовтеся від будь-яких стереотипів і шаблонів, які обмежують ваше мислення
 • Регулярно переглядайте свої власні переконання, погляди і принципи
 • Не зациклюйтеся на минулих поразках, перемогах та досягнутих результатах
 • Читайте більше різнопланової літератури
 • Застосовуйте різні стратегії поведінки в повсякденному житті
 • Використовуйте спеціальні методики активізації мислення
 • Прагніть до отримання нового досвіду, емоцій і вражень
 • Виймайте досвід з помилок
 • Розширюйте кругозір
 • Вчіться дивитися на речі і проблеми з різних ракурсів

До ігор, що розвивають гнучкість мислення, можна віднести різні головоломки (наприклад, цю), ребуси, кросворди, логічні та психологічні ігри і т. д.

Рекомендації з розвитку оригінальності мислення

Вплинути на своє мислення, зробивши його оригінальним і не схожим на мислення інших людей, можна, вдавшись до наступних порад:

 • Позбавтеся від будь-яких забобонів у своїй свідомості
 • Розвивайте свій творчий потенціал і креативність
 • Прагніть до постійного пізнання нової інформації
 • Працюйте над своєю продуктивністю (застосовуйте рекомендації, зазначені вище)
 • Розвивайте асоціативне мислення
 • Спілкуйтеся з цікавими і незвичайними людьми
 • Завжди шукайте кілька варіантів рішень проблем і дозволів ситуацій
 • Систематично вирішуйте спеціальні завдання на нестандартне мислення
 • Вивчайте біографії та автобіографії знаменитих людей
 • Застосовуйте у своїй діяльності метод «Мозкового штурму»

До розвиваючих оригінальність мислення ігор можна віднести ігри на зразок «Допиши слова», «Данетки», а також всілякі шаради, головоломки, ребуси, лабіринти і т. д.

Рекомендації щодо розвитку навичок вирішення складних проблем

Що ж стосується розвитку навички вирішення складних проблем, то тут ми можемо дати наступні рекомендації:

 • Не задавайте питання: «А чи зможу я?» — замість цього запитуйте себе: «чи Хочу я? Як я можу вирішити цю проблему?»
 • Шукайте в кожній надходячій проблеми позитивні сторони
 • Сприймайте проблему як можливість розвиватися і особистісно зростати
 • «Копайте глибше» – шукайте суть проблеми
 • Будьте відкриті новим можливостям, навіть самим екстраординарним
 • Розвивайте творчий потенціал і креативність мислення
 • Вирішуйте проблеми по мірі їх надходження, одну за однією, розставляючи пріоритети
 • Культивуйте позитивне світосприйняття
 • Ведіть здоровий спосіб життя
 • Якщо ви не знаєте, що робити – просто вирушайте спати

Серед ігор, які дозволяють людині розвинути свої навички вирішувати проблеми, виділяються економічні, психологічні, інтелектуальні та будь-які інші ігри, які максимально наближені до реальності. Сміливо беріть собі на озброєння «Монополію», «Імаджинаріум», «Activity», «Мільйонер» і т. п.

Оцініть статтю
Додати коментар