Що таке венчурний проект

Що таке венчурний проект
Якщо ви не знаєте, що таке венчурний проект, то термін «інновації» вам, напевно, знайомий. Інноваційний проект – проект, спрямований на розробку та реалізацію нової ідеї, технології, продукту.

Венчурний проект – це інноваційний бізнес-проект, що відрізняється підвищеним ступенем новизни, ризику та потенційної прибутковості.

Сутність та роль венчурних проектів

Відмінності між двома визначеннями закладені у словах «бізнес», «ризик» та «прибутковість». Ці відмінності визначають роль венчурного інвестування в економіці:

 • Інноваційні компанії – це сполучна ланка між наукою та виробництвом. Саме тому вони набули поширення в наукомістких галузях бізнесу: інформаційні та комп’ютерні технології, нанотехнології, біотехнології, медицина.
 • У процесі власних науково-дослідних розробок такі компанії одночасно виявляють перспективні та тупикові напрями подальшого розвитку. Вони задають вектор, що призводить до економії ресурсів.
 • Венчурні компанії тримають ринок у постійній напрузі і не дають великим гравцям спочивати на лаврах, змушуючи їх вести постійну роботу в галузі інновацій.

Основні елементи венчурного проекту

 • формалізоване призначення проекту, SMART-мета, завдання та система показників;
 • комплекс проектних заходів щодо вирішення інноваційної проблеми та реалізації цілей.

Типи венчурних проектів

За потребами ринку: проекти, орієнтовані створення нових чи задоволення існуючих потреб (з погляду бізнесу, йдеться про створення нового сегмента ринку чи захоплення існуючого).

За рівнем новизни: принципово нові, модернізовані, покращені в конструкторсько-технологічних рішеннях проекти.

За функцією інновацій: продуктові, технологічні, управлінські, організаційно-виробничі та соціальні нововведення.

Найуспішніші приклади проектів у світі вам чудово відомі: Apple, Microsoft, Google, General Electric, Twitter, YouTube, Amazon, Face Book. Але не думайте, що бізнес зупинився у першому десятилітті 21 століття.

Пристрій віртуальної реальності Oculus приніс своїм інвесторам 2 млрд. дол.

Заснований у 2009 році стартап WhatsApp (який інвестували 250 тис. дол.) був проданий за 19 млрд дол.

Венчурні компанії

Венчурна фірма – це нещодавно зареєстроване підприємство малого бізнесу, створене для запуску та ведення бізнесу на основі інноваційних бізнес-ідей, технологій чи продуктів.

Мета будь-якого венчурного підприємства: якнайшвидший вихід на беззбитковість та зростання вартості капіталу.

Обов’язкові умови створення:

 • наявність інноваційної ідеї;
 • існуюча чи потенційна ринкова потреба у новому продукті чи технології;
 • наявність венчурного підприємця, готового реалізувати проект з урахуванням запропонованої ідеї;
 • наявність чи потенційна можливість залучення високоризикового капіталу.

Особливості венчурних фірм

Розглянемо особливості венчурних фірм.

 • Компанія зареєстрована нещодавно або перебуває на стадії юридичного оформлення.
 • Компанія ще не вивела товар ринку чи зробила це недавно.
 • Компанія націлена на принципово новий сегмент ринку або планує захопити велику частку ринку за рахунок інноваційного характеру продукту.
 • Компанія гостро потребує грошових вливань для: завершення науково-технічних досліджень та розробок;
  придбання обладнання; поповнення оборотного капіталу; виведення та просування продукту на ринку.
 • Фінансування компанії носить характер прямих чи портфельних інвестицій у капітал. Структура джерел фінансування та інвесторів у міру зростання компанії ускладнюється. Боргове фінансування практично не використовується.
 • Компанія часто функціонує в особливій економічній зоні (пільгові режими), користується підтримкою бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та технопарків.
 • Компанія ще стабілізувала прибуток, перебуває у збитковій фазі зростання.
 • У компанії створено невелику проектну команду, до якої входять: керівник проекту з числа успішних підприємців чи бізнес-ангелів; науковці у спеціалізованій галузі; висококваліфіковані фахівці у галузі маркетингу та розвитку бізнесу (успішні вчені бізнесменами зазвичай не є).

У напрямку розробок виділяють такі види венчурних підприємств:

 • Незалежні венчурні підприємства — створюються венчурним підприємцем чи авторами ідеї та націлені на самостійний розвиток.
 • Внутрішні венчурні підприємства — виділяються з найбільшої структури (корпорації, НДІ) на розробок у конкретно заданої області.
 • Зовнішні венчурні компанії — впроваджуються у сферу інтересів бізнесменів чи НДІ, організують залучення венчурного фінансування, надають їм наукові та експериментальні розробки, надають консультації тощо.

За ринковим охопленням:

 • Венчурні фірми експлеренти – спеціалізуються на створенні нових або радикальному перетворенні існуючих сегментів ринку. Займаються широким просуванням нових продуктів і технологій.
 • Фірми патієнти — спрямовані перетворення вузького сегмента ринку.

За масштабом об’єктів:

 • Венчурні фірми віоленти – серйозні компанії, що мають кваліфікований персонал, що мають високий рівень розвитку технологій і достатній капітал. Входять у сферу інтересів великих компаній, націлених на серійний і масовий випуск продукції широкого кола споживачів.
 • Фірми коммутанти – орієнтовані на середній та дрібний бізнес регіонального масштабу.

Фази життєвого циклу венчурного підприємства

У своєму життєвому циклі венчурне підприємство проходить через наступні фази та стадії.

Передстартова фаза (pre-stratup)

Стадії:

 • передпосівна (pre-seed);
 • посівна (seed);
 • прототип (prototype);
 • працюючий прототип (working prototype);
 • альфа-версія продукту або технології (alpha);
 • закрита бета-версія технології чи продукту (private beta);
 • публічна бета-версія технології чи продукту (public beta).

Стартова фаза (Startup)

У цій фазі виділяють:

ранню стадію запуску (launch, or early startup);
пізню стартову стадію (late startup).

Фаза розвитку (post startup)

Вона включає:

 • стадію раннього зростання (early growth);
 • стадію розширення (expansion);
 • передфінальну стадію (mezzanine);
 • стадію виходу (exit).

Висновки

Переваги венчурних компаній очевидні:

 • насамперед, величезний потенціал зростання;
 • швидка адаптація до вимог ринку;
 • гнучкість управління та внутрішніх комунікацій, оперативність прийнятих управлінських рішень;
 • творча свобода – можливість для людини проявити себе та реалізувати свої ідеї;
 • не потрібне значне фінансування у передстартовій фазі (і не потрібні інвестиції на підтримку великого парку обладнання).

Основні недоліки та ризики венчурних проектів пов’язані з інноваційним характером розробок та тривалим терміном реалізації: науково-технічні, правові, виробничі, ринкові та фінансові.

Чи можна зменшити ризики?

Виконуйте наведені нижче поради:

 • на етапі вибору не зациклюйтесь на технічних аспектах чи «красі» ідеї;
 • натомість досконально вивчіть ринок, спрогнозуйте тенденції розвитку кон’юнктури та попиту;
 • залучайте до інвестування та управління компетентних партнерів, компаньйонів та консультантів;
 • приділіть пильну увагу проектній команді;
 • постарайтеся розподілити ризики між учасниками проекту;
 • продумайте способи страхування, створіть резерви покриття непередбачених витрат;
 • забезпечте глибоке передпроектне опрацювання існуючих та потенційних проблем.
Оцініть статтю
Додати коментар