Все про договори страхування

Договір страхування: види, умови, сторони, як правильно оформити
Все про договори страхування

Договір страхування – домовленість, яка письмово складається між фірмою-страхувальником та клієнтом.

Види страхування

Законом передбачено три види страхування:

 • Майнове.
 • Особисте.
 • Відповідальності.

Майнове страхування захищає людину від непередбачених ризиків. Можливий збиток безпосередньо відноситься до майна клієнта: автомобіля, квартири, будинку та іншої нерухомості. Тому страховик зобов’язаний відшкодувати страхувальнику збиток у разі виникнення подій, які передбачаються умовами угоди майнового страхування. Ними може бути пошкоджене майно, знищення власності. Ще компанія містить винятки, за яких страховка не передбачена. Вони вказуються у всіх правилах страхування.

Особисте страхування захищає від непередбачених витрат, які стосуються здоров’я застрахованої сторони чи життя. Таким чином, страховик бере відповідальність за виплату страхувальнику необхідної суми при завданні шкоди життю або за страхового випадку, зазначеного в угоді особистого страхування.

Договір відповідальності страхує при заподіянні шкоди майну сторонніх осіб.

Умови договору страхування

У страховій угоді обов’язково прописуватись умови страхування. До них відносять домовленості, завдяки яким компанія бере відповідальність за можливі ризики, невдачі. Усі компанії мають власні умови. Відповідно, страхувальник або погоджується з домовленостями компанії, або не укладає з нею угоди.

Іноді у договорі зазначені в повному обсязі домовленості. Тому в угоді чітко прописано, що решта умов наведена у доповненні. Отже, страхова компанія має надати таку угоду.

На практиці умови договору поділяються на чотири категорії:

 • звичайні;
 • суттєві;
 • ініціативні;
 • обов’язкові.

Істотні умови – конкретизовані домовленості. Вони відповідають законодавчим актам.

Насправді зустрічаються такі істотні умови для страхових договоров:

 1. Пригода. Страховик зобов’язаний вчасно відшкодувати збитки зі страхування.
 2. Територія – місцевість впливу страховки.
 3. Об’єкт – застрахована фізичною (юридичною) особою конкретна власність.
 4. Страхова премія.
 5. Строки відшкодування.
 6. Порядок виплати страхування.
 7. Тривалість дії договору.
 8. Зобов’язання страховика.
 9. Повна відповідальність клієнта.
 10. Розмір внеску.
 11. Порядок виплат.
 12. Включення нових домовленостей.
 13. Юридичні наслідки у разі невиконання обома сторонами своїх обов’язків.
 14. Порядок урегулювання спорів між сторонами за договором страхування.

Істотні умови необхідні договорів будь-якого виду. Ухвалення сторонами всіх істотних домовленостей – етап до укладання угоди. А неможливість взаємно дійти вищенаведених домовленостей означає загальний провал у затвердженні угоди.

Звичайні умови є у кожному договорі. Вони передбачені законодавчими актами для ситуацій, коли сторони бажають встановлювати власні домовленості. До таких відносяться: дані про форму договору, місце укладання та момент вступу його в дію. Якщо в ньому не передбачається щось інше, то він набуде чинності з першої виплати страхувальником.

Обов’язкові умови угоди сторонам наказуються для узгодження із законодавчою базою. Обов’язковими домовленостями виступають обсяг виплат та термін дії страхування. Можуть вноситись ініціативні умови, якщо захочуть обидві сторони.

Законодавство дозволяє за взаємною згодою вносити різні умови. Важливо, щоб вони не порушували закону та були внесені з урахуванням побажання обох сторін.

Сторони договору страхування

Договір страхування має дві сторони:

 • страхова фірма (страховик);
 • клієнт (страхувальник).

Страховик – конкретна юридична особа. Він займається веденням страхової діяльності. У порядку страховик отримує ліцензію, що дозволяє здійснювати цю діяльність. На підставі закону встановлюються:

 1. Вимоги до страховика.
 2. Порядок ліцензування.
 3. Проведення державного нагляду.

Страхувальник – певна фізична (юридична) особа. Відповідно до закону може встановлюватися обов’язок необхідного страхування здоров’я клієнта, власності та навіть відповідальності перед іншою особою за власний рахунок або рахунок заінтересованої особи (страховка є обов’язковою).

Крім того, у страховій угоді зазначаються права та зобов’язання сторін.

Права страхової фірми

Страхова фірма має особливі повноваження. Вони дозволяють визнати угоду недійсною. Це здійснюється при наданні страхувальником неправдивої інформації. Компанія може прийняти таке та порекомендувати страхувальнику заходи, які, на її погляд, зменшать збитки.

Компанія має право самостійно розібратися у причинах, що призвели до появи збитку. Ще вона визначає величину збитку, складає та відправляє запити до органів. Компанія має право вимагати необхідні папери, документи. Якщо подія включає спірні чи незрозумілі моменти, страховик має право відстрочити відшкодування збитків до прояснення ситуації.

Страхова може відмовитися від виплати компенсації, якщо страхувальник серйозно порушив встановлені законом вимоги поліса.

Компанія має право перевіряти стан застрахованої власності. При спостереженні змін вона може провести переоцінку майна, змінити умови договору чи сплати грошей.

Фірма має право скорочувати необхідний перелік документів, якщо пригода розібрана або величина завданих збитків цілком очевидна.

Фірма пред’являє вимоги до осіб, відповідальних за шкоду, в рамках суми наданої виплати.

У договорі зазначається, що зі збільшенням ризиків фірма має право підняти суму страховки.

Обов’язки страхової фірми

Важливим обов’язком страховика є повідомлення клієнта про всі можливі вимоги, правила страхування. Якщо клієнт не розуміє пункти угоди чи інших документів, то страхова має надавати їх роз’яснення.

Особлива увага приділяється порядку виплат та відмови від компенсації. Термін у багатьох випадках становить 20 днів. За цей період фірма повинна розібратися з пригодою, визнати чи не визнати її страховим випадком. Після цього компанія перераховує клієнту передбачену суму грошей або відправляє ґрунтовну відмову.

Заборонено передавати особисті дані про страхувальника, майно стороннім особам, крім випадків, передбачених законом.

Права страхувальника

Клієнт має право бути поінформованим про страхову фірму, її правила, можливі ризики, страхові випадки та інші домовленості.

Страхувальник має право укладати таку угоду як особисто, так і через свого представника, який має на те повноваження. Представник може вносити свої пропозиції щодо заміни певних вимог страхового поліса. Також він має право передчасно відмовитися від угоди. Клієнт у період дії поліса може замінити свого вигодонабувача іншою особою. Для цього необхідно повідомити страхову фірму в письмовій формі. Зробити це важливо до того, як вигодонабувач виконає всі обов’язки, адже після цього він вимагатиме грошове відшкодування.

Одним з основних прав страхувальника є отримання компенсації від компанії.

Обов’язки страхувальника

Клієнти мають набагато більше зобов’язань, аніж повноважень. Насамперед вони повинні поінформувати компанію про обставини, які можуть стати в нагоді при визначенні страхового випадку та суми збитків. Якщо приховувати важливу інформацію, страхова фірма, безумовно, відмовиться виплачувати збитки у разі виникнення страхового випадку або розірве угоду. Тоді премія залишиться у компанії.

Страхувальник має вчасно сплачувати страхову суму. Страховий договір передбачає певний розмір грошового внеску. Невчасно внесена сума спровокує розірвання договору, раніше внесені внески клієнту не повернуться.

Клієнт повинен дотримуватися правил протипожежної безпеки, технічного обслуговування, експлуатаційних інструкцій, нормативних актів, правил власності.

Коли він підписує угоду, то насамперед зобов’язується виконувати всі ремонтні роботи та не допускати виникнення збитків.

Клієнт повинен повідомляти про страховий випадок правоохоронним органам.

Для страхового випадку існує визначений перелік зобов’язань. Клієнт повинен повідомити компетентні органи про подію моментально. Також важливо пам’ятати, що більшість фірм вимагають письмового звернення до пожежної служби, поліції. Тому не потрібно упустити цей момент, адже надати папери як докази вкрай необхідно. Усі матеріали надсилатимуться до правоохоронних органів. Термін надсилання становить максимум один день.

Страхувальник вживає заходів щодо зменшення шкоди самостійно. Протягом 3 днів страхувальник повідомляє своє рішення страховій фірмі. Повідомлення складається письмово та має включати:

 1. Номер договору.
 2. Дату укладання угоди.
 3. Час, дата завдання шкоди.
 4. Причина виникнення збитків.
 5. Дії клієнта за наявності шкоди.
 6. Передбачений розмір суми за збитки.

При страховому випадку до прибуття фірми має залишатися у своїх місцях. Щось змінити, можливо, тільки якщо це потрібно представникам поліції, аварійної служби та іншим компетентним органам. Якщо зберегти все у незайманому вигляді неможливо, то клієнт заздалегідь зобов’язаний зробити фотографії або відео.

Страхувальник повинен упустити представників компанії, дозволити їм оглянути приміщення, досліджувати пошкоджену власність. Це потрібно для правильного визначення розміру суми та супроводжує з’ясування компанією причини того, що сталося.

Вигоду отримає той, кому буде надано виплату за страховим випадком. Це не обов’язково страхувальник. У законному порядку можна включати того, хто потребує збереження застрахованої власності.

Отримавши компенсацію за пошкоджену власність від третіх осіб, страхувальнику доведеться повідомити фірму. Тоді вона має всі підстави, щоб нічого не виплачувати.

Правильність оформлення договору страхування

При складанні договору потрібно ознайомитися з правилами страхування та супутніми домовленостями. Після страхувальника потрібно ретельно вивчити заяву, яка подаватиметься.

Усього розглядають кілька підходів до укладання договору з фірмою:

 • Поліс та заява.
 • Договір страхування.

У першому випадку заява на угоду підписується клієнтом самостійно. Вона займає обов’язкову позицію видачі поліса. Маючи поліс, покупець вважається застрахованим. Компанія вправі замінювати його свідченням.

У другому випадку угода підписується клієнтом та страховиком. Договір страхування містить прописані вимоги.

При страхуванні життя може знадобитися заповнення медичної декларації та заяви. Важливо надавати правдиву інформацію щодо стану здоров’я. Категорично забороняється вигадувати діагнози, приховувати відомості. Потрібно писати точні діагнози, які ставив лікар. Також необхідно вказувати:

 • сферу діяльності;
 • хобі, що несуть небезпеку здоров’ю;
 • види спорту, якими займається покупець.

Ця інформація має цінність щодо ризику страхування і виплати компенсації.

Клієнт повинен уважно ставитись до запропонованих домовленостей. Не варто боятися ставити питання, якщо виникло нерозуміння під час прочитання пунктів договору.

У документі прописується:

 1. Перелік страхових ризиків.
 2. Суми виплат, на які страхувальник може претендувати.
 3. Дані договору.
 4. Строки виплати необхідної суми.
 5. Права та обов’язки представників.

Перш ніж оформити договір, клієнту необхідно розповісти про обрану мету страхування. Консультант проведе розрахунки, спираючись на ризик, розмір внеску, термін страхування. Після цього він запропонує найкращі варіанти страхування. Отже, у клієнта з’явиться можливість самостійно вибрати найбільш підходящий варіант.

Оцініть статтю
Додати коментар