Використання малюнкових тестів при вивченні особистості учнів молодших класів.

monstrВикористання малюнкових тестів для вивчення особистісних особливостей молодших школярів засноване на принципі проекції: діти через малюнок висловлюють свої переживання, страхи, уявлення. Малюнок – це якесь повідомлення, яке дитина не завжди може висловити словами і яке в свою чергу повинен розшифрувати психолог.

Популярність малюнкових тестів в ході вивчення особистості молодших школярів можна пояснити наступним:

1. У процесі малювання у дитини відбувається зниження напруги, яка виникає при психологічному обстеженні. Також малювання є одним із способів встановлення контакту з дитиною.

2. Дані тести прості в застосуванні: по-перше, необхідний інструментарій, представлений аркушем паперу і олівцем (ластик, також може використовуватися), а по-друге, при проведенні малюнкового тесту нескладно відстежити зміни емоційного стану дитини, звертаючи увагу на процес малювання.

3. Малюнкові тести є одними з найбільш інформативних засобів вивчення особистості дитини, бо через малюнок можна визначити те, як дитина сприймає себе, оточуючих, які почуття переживає.

4. Також малюнок володіє психотерапевтичною властивістю.

Малюнок – це продукт творчого самовираження особистості дитини. Не варто інтерпретувати його, дотримуючись суворих критеріїв інтерпретації, відображених у практичних посібниках. Так, наприклад, якщо дитина зобразила тварину з великими зубами – це ще не свідчить про її агресивність, а може бути наслідком вчора переглянутого фільму. Тому в ході проведення малюнкових тестів необхідно особливо звертати увагу на «словесну» характеристику зображеного.

Для вивчення емоційної сфери молодших школярів можна використовувати малюнковий тест «Неіснуюча тварина». При цьому аналізується загальна енергія малюнка, відбувається оцінка характеру лінії. Це все допомагає виявити емоційний стан дитини, наявність у неї тривоги, страху, агресивних проявів, виявити рівень її самооцінки, звернути увагу на розвиток комунікативних навичок.

При дослідженні міжособистісних відносин дітей у сім’ї найбільш інформативним є тест «Малюнок сім’ї». У ході його інтерпретації аналізується те, в якій послідовності зображені члени сім’ї, їх розташування в просторі; відповідність складу намальованих членів сім’ї до реального; відмінності між графічними співвідношеннями у формі, пропорціях, величині.

Для дослідження індивідуальних особливостей особистості молодшого школяра можна використовувати тест «Малюнок людини». При інтерпретації тексту необхідно звернути увагу на наявність всіх частин тіла; розмір і розташування малюнка; розрізнені частини тіла; штрихування і якість ліній; стирання.

Таким чином, проективні малюнкові методики є найбільш доступними для розуміння молодших школярів. З їх допомогою створюються ситуації, коли дитина без небезпеки для своєї особистості «проектує» свої власні мотиви, установки, цінності і потреби, приписуючи їх іншим людям та об’єктам.

Оцініть статтю
Додати коментар